ข้อมูลบริษัท

บริษัท บีอาร์ 2020 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

คุณกัญญดากร เรืองฤทธิ์ (คุณนิด)
กรรมการผู้จัดการ
คุณกัญญดากร เรืองฤทธิ์ (คุณนิด)
กรรมการผู้จัดการ
tel:0871022558
คุณผลึก แก้วณรงค์ (คุณตั้ม)
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
คุณผลึก แก้วณรงค์ (คุณตั้ม)
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
คุณ ณิชารีย์ แก้วณรงค์ (คุณเอิร์น)
กรรมการผู้จัดการ
คุณ ณิชารีย์ แก้วณรงค์ (คุณเอิร์น)
กรรมการผู้จัดการ
tel : 089-248-4148

แอดมิน

บริษัท บีอาร์ 2020 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

คุณฉัตรชัย เรืองฤทธิ์ (คุณบอล)
แอดมิน
คุณฉัตรชัย เรืองฤทธิ์ (คุณบอล)
แอดมิน
Tel : 081-685-5202

ตัวแทนนายหน้า

บริษัท บีอาร์ 2020 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

คุณ จิตธิมา วุฒฺิศักดิ์ (คุณไก่)
นายหน้า
คุณ จิตธิมา วุฒฺิศักดิ์ (คุณไก่)
นายหน้า
Tel : 080-942-8755
คุณ ทัดดาว เพร็ชสุด (คุณโอ๋)
นายหน้า
คุณ ทัดดาว เพร็ชสุด (คุณโอ๋)
นายหน้า

Tel : 083-038-5578

คุณ สรวงพร ทองหล่อ (คุณนิด)
นายหน้า
คุณ สรวงพร ทองหล่อ (คุณนิด)
นายหน้า

Tel : 063-218-2353

คุณ จิรภัทร โอเนมี่ (คุณแอมมี่)
นายหน้า
คุณ จิรภัทร โอเนมี่ (คุณแอมมี่)
นายหน้า
Tel : 098-917-3353
คุณ วรกมล สารักษ์ (คุณน้อย)
นายหน้า
คุณ วรกมล สารักษ์ (คุณน้อย)
นายหน้า
Tel : 080-449-8797
คุณ นิตติยา ยารังษี (คุณแอ๋ว)
นายหน้า
คุณ นิตติยา ยารังษี (คุณแอ๋ว)
นายหน้า

Tel : 099-239-5682

คุณ ปรียานุช ยุพลพริ้ง(คุณโบว์)
นายหน้า
คุณ ปรียานุช ยุพลพริ้ง(คุณโบว์)
นายหน้า

Tel : 081-116-2814

คุณ สมโภชน์ สุทธสาสน์ (คุณน็อต)
นายหน้า
คุณ สมโภชน์ สุทธสาสน์ (คุณน็อต)
นายหน้า

Tel : 080-590-2200

คุณ สุวนันท์ สุทธิประภา (คุณนาเดียร์))
นายหน้า
คุณ สุวนันท์ สุทธิประภา (คุณนาเดียร์))
นายหน้า
Tel : 064-156-3195
คุณ สมศักดิ์ คำแก้ว (คุณนู๋)
นายหน้า
คุณ สมศักดิ์ คำแก้ว (คุณนู๋)
นายหน้า

Tel : 082-685-9932

คุณ ภัคชมลักษ์ อนันต์โชคดิลก (คุณปิ่น)
นายหน้า
คุณ ภัคชมลักษ์ อนันต์โชคดิลก (คุณปิ่น)
นายหน้า

Tel : 090-012-3097

คุณ ณชายุ นิมิตานันท์ (คุณโอ๊ต)
นายหน้า
คุณ ณชายุ นิมิตานันท์ (คุณโอ๊ต)
นายหน้า

Tel : 087-295-8710

Compare listings

เปรียบเทียบ