ผู้บริหาร

คุณผลึก แก้วณรงค์ (คุณตั้ม)
คุณผลึก แก้วณรงค์ (คุณตั้ม)
Department Managing Director
คุณผลึก แก้วณรงค์ (คุณตั้ม)
Department Managing Director
086-392-1000
คุณกัญญดากร เรืองฤทธิ์ (คุณนิด)
คุณกัญญดากร เรืองฤทธิ์ (คุณนิด)
Department Managing Director
คุณกัญญดากร เรืองฤทธิ์ (คุณนิด)
Department Managing Director
087-102-2558 / Line : kunyadakorn

ฝ่ายบุคคล / Human Resources

คุณพิทยา ปลูกเพาะ (คุณม้า)
คุณพิทยา ปลูกเพาะ (คุณม้า)
ฝ่ายบุคคล / Human Resources
คุณพิทยา ปลูกเพาะ (คุณม้า)
ฝ่ายบุคคล / Human Resources

ฝ่ายสินเชื่อ / Credit

คุณสุกัญญา เรืองฤทธิ์ (คุณสุ)
คุณสุกัญญา เรืองฤทธิ์ (คุณสุ)
ฝ่ายสินเชื่อ / Credit
คุณสุกัญญา เรืองฤทธิ์ (คุณสุ)
ฝ่ายสินเชื่อ / Credit
0818057458
คุณวาสนา เรืองฤทธิ์ (คุณหนา)
คุณวาสนา เรืองฤทธิ์ (คุณหนา)
ฝ่ายสินเชื่อ / Credit
คุณวาสนา เรืองฤทธิ์ (คุณหนา)
ฝ่ายสินเชื่อ / Credit
094-4943-393

Admin Officer

คุณนพพล ธนัตเจริญ (คุณออฟ)
คุณนพพล ธนัตเจริญ (คุณออฟ)
Admin Officer
คุณนพพล ธนัตเจริญ (คุณออฟ)
Admin Officer
คุณพิไลวรรณ ตันเจริญ (คุณหลิว)
คุณพิไลวรรณ ตันเจริญ (คุณหลิว)
Admin Officer
คุณพิไลวรรณ ตันเจริญ (คุณหลิว)
Admin Officer
คุณฉัตรชัย เรืองฤทธิ์ (คุณบอล)
คุณฉัตรชัย เรืองฤทธิ์ (คุณบอล)
Admin Officer
คุณฉัตรชัย เรืองฤทธิ์ (คุณบอล)
Admin Officer
Line : 0816855202
คุณภัทรา ทิพย์ประเสริฐ (คุณมาย)
คุณภัทรา ทิพย์ประเสริฐ (คุณมาย)
Admin Officer
คุณภัทรา ทิพย์ประเสริฐ (คุณมาย)
Admin Officer
Line : mild_pattra
คุณชไมพร จิตรซื่อ (คุณต่าย)
คุณชไมพร จิตรซื่อ (คุณต่าย)
Admin Officer
คุณชไมพร จิตรซื่อ (คุณต่าย)
Admin Officer
Line : taynoii_2018

Department AGENT

คุณสรวงพร ทองหล่อ (คุณนิด)
คุณสรวงพร ทองหล่อ (คุณนิด)
Department AGENT
คุณสรวงพร ทองหล่อ (คุณนิด)
Department AGENT
Line : Baby627425 tel:0632182353
คุณวรกมล สารรักษณ์ (คุณน้อย)
คุณวรกมล สารรักษณ์ (คุณน้อย)
Department AGENT
คุณวรกมล สารรักษณ์ (คุณน้อย)
Department AGENT
Line : v2980v tel:089-4498797
คุณนิตติยา ยารังษี (คุณแอ๋ว)
Department AGENT
คุณนิตติยา ยารังษี (คุณแอ๋ว)
Department AGENT
Tel. 081-3996728 / Line. aaw001

On-site staff

คุณสาธิต ไวยบุตรี (คุณตี๋)
On-site staff
คุณสาธิต ไวยบุตรี (คุณตี๋)
On-site staff
Line : 0815967912

Compare listings

เปรียบเทียบ