ผู้บริหาร

Managing Director

คุณผลึก แก้วณรงค์ (คุณตั้ม)
คุณผลึก แก้วณรงค์ (คุณตั้ม)
Department Managing Director
คุณผลึก แก้วณรงค์ (คุณตั้ม)
Department Managing Director
086-392-1000
คุณกัญญดากร เรืองฤทธิ์ (คุณนิด)
คุณกัญญดากร เรืองฤทธิ์ (คุณนิด)
Department Managing Director
คุณกัญญดากร เรืองฤทธิ์ (คุณนิด)
Department Managing Director
087-102-2558 / Line : kunyadakorn

Secretary & Admin Officer

คุณชไมพร จิตรซื่อ (คุณต่าย)
Secretary
คุณชไมพร จิตรซื่อ (คุณต่าย)
Secretary
คุณภัทรา ทิพย์ประเสริฐ (คุณมาย)
คุณภัทรา ทิพย์ประเสริฐ (คุณมาย)
Admin Officer
คุณภัทรา ทิพย์ประเสริฐ (คุณมาย)
Admin Officer
Line : mild_pattra
คุณพิไลวรรณ ตันเจริญ (คุณหลิว)
คุณพิไลวรรณ ตันเจริญ (คุณหลิว)
Admin Officer
คุณพิไลวรรณ ตันเจริญ (คุณหลิว)
Admin Officer
คุณนพพล ธนัตเจริญ (คุณออฟ)
คุณนพพล ธนัตเจริญ (คุณออฟ)
Admin Officer
คุณนพพล ธนัตเจริญ (คุณออฟ)
Admin Officer

Compare listings

เปรียบเทียบ